Om det godes problem

Det ondes problem er – eller bør være – en hodepine for enhver kristen. Det finnes flere varianter av dette, men alle koker ned til utfordringen med å forklare at en angivelig god gud tillater ondskap å finne sted. Jeg har bare såvidt sveipet innom dette tidligere, men er fristet til å utforske dette fra stikk motsatt side. Nemlig ved å se p娻Det godes problem».

Hva mener jeg så med det godes problem? Jo, den kritikk som (spesielt) dogmatiske kristne fremsetter om muligheten av en moral uten gud. Mennesket kan ikke være godt uten en gud, sier de ofte. Hva er problemet i dette? Jo, å forklare gode handlinger utført av ateister. Det godes problem er dermed at det finnes gode mennesker som ikke erkjenner eksistensen av en gud.

God uten gud

God uten gud

Som illustrasjonen viser, så blir slike handlinger faktisk utført, og Warren og Gates er ikke de eneste, selvfølgelig.

Forklaringen på det godes problem må da være at enten er handlingen ikke god, eller så er gud involvert. Ta det siste punktet først: Si nå at gud er involvert også når ateister utfører gode handlinger, men at ateisten ikke forstår det eller oppdager det. Da vil gudstro være unødvendig, og ergo også religion, fordi guden aksepterer alle, inkludert de som avviser guden. Religion, som er (tilnærmet) ensbetydende med gudsdyrkelse, vil være fåfengt. Og bibelen vil ta feil når det fremsetter krav om at mennesket skal tro på guden. (Med mindre gudstro i seg selv er målet for guden, hvilket er fullstendig meningsløst.)

Hva så med det første punktet, at handlingen ikke er god? En handling vil enten være god, eller den vil være dårlig. (Kategorien «nøytral» vil måtte defineres som enten god eller dårlig, avhengig av hvilke kriterier man legger til grunn. Fravær av ondskap kan være tilstrekkelig for å definere handlingen som god, eller fravær av et positivt bidrag i en handling kan gjøre at den defineres som dårlig/ond. Dette er en egen diskusjon, og jeg vil la den ligge her.)

Tenk deg at en kristen gir en tigger hundre kroner, og at en ateist gir en (annen) tigger hundre kroner. Vil disse handlingene være likeverdige med henblikk på «godhet»? Dette avhenger av hvilket syn på etikk man legger til grunn, pliktetikk, sinnelagsetikk eller konsekvensetikk.

  • Ut fra et konsekvensetisk perspektiv vil handlingene være likestilte. Uteligger oppnår den samme gevinsten, hundre kroner i koppen sin.
  • Ut fra et sinnelagsetisk perspektiv vil det være motivet som er utslagsgivende. Den kristne vil kan hende gi hundrelappen for å komme til himmelen? Ateisten vil kanskje gi hundrelappen for å føle han har gjort en god gjerning? Har noen av disse forrang som mer etiske? Det tviler jeg på.
  • Det siste perspektivet er pliktetikken. Dette er vanskelig å benytte for å vurdere en enkeltstående handling, og er vel lettere å anvende for å vurdere etiske standarder. Man tenker gjerne på «moralske normer og prinsipper», og legger disse til grunn. Hvis den kristne gir hundrelappen for å komme til himmelen, og ateisten gir hundrelappen for å føle han har gjort noe godt, så er det vanskelig å rangere handlingene. Begge har med egennytte å gjøre, men foranlediget av ulike prinsipper.

Ut fra disse tre perspektivene, hvordan skal man forklare eller begrunne påstanden om at «uten gud – ingen moral»? Handlingene er likeverdige, rent etisk. Den ene handler på grunn av en gud. Den andre uten en gud, og dermed av menneskelige hensyn.

Jeg klarer ikke se annet enn at påstanden om det godes problem er en ugyldig påstand. At ateister faktisk utfører gode handlinger uten en gud tilsier at påstanden er oppdiktet, urimelig og et feilaktig argument for en unyttig og unødvendig gud.

Advertisements

Legg inn kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s