Om åndssvak nyateisme

Håvard Nyhus, redaktør i Natt&Dag, skriver lørdag 27. juli 2013 om «”den åndssvake nyateismen»”. Jeg sliter litt med å forstå nøyaktig HVA han vil, Nyhus. Men jeg tror han vil heve debatten til et høyere nivå, rent kunnskapsmessig. I det minste er det sånn jeg leser ham mot slutten av kronikken:

Slik gjør nyateistene seg skyldig i det samme de anklager sine troende motstandere for. Deres posisjon hviler på den samme overlagte uvitenheten og enfoldigheten som de ikke tolererer hos motparten.”

Nyateister er altså kunnskapsløse, ser det ut til at Nyhus mener, og det er dette han vil arrestere dem for. (Her kunne det være på sin plass å påpeke at når han benytter fraser som ”enfoldige”, ”tror de kommer med glupe antagelser”, ”den twitrende tåpen”, og så videre, så virker det i liten grad som om han stiller de samme kravene til seg selv. Dette er dog kun et sidespor, og jeg vil ikke følge det videre.)

Jeg leter i stedet etter argumentene hans for å se nøyaktig hva han er opptatt av. Han sveiper innom den franske sosiologen Bourdieu, som Harald Eia nylig befattet seg med i Morgenbladet. Hensikten med denne visitten er det vanskelig å forstå. Religionsdiskusjoner befatter seg i mindre grad om smak enn om fornuft og rasjonalitet.

Se gjerne hen til hvordan spesielt amerikanske evangelikere prøver å forkaste Big Bang og evolusjonsteorien (som ikke er samme sak) fordi de mener disse ikke er bevist. På motsatt side står fagfolk innen en rekke naturvitenskapelige disipliner og peker på sine vitenskapers forklaringsmodeller, som de facto må anses som mer egnet til å forklare universet slik vi ser det enn mantraet ”God did it!”

Den eneste gangen Nyhus nærmer seg noe av interesse i en diskusjon om hvorvidt det finnes noe guddommelig er i følgende avsnitt:

Denne hybrisen gjør at nyateisten kan presentere «gode poenger» i hellig overbevisning om at han faktisk reiser nye og lammende innvendinger mot Guds eksistens. At han reiser problemstillinger som teologien, en 2000 år gammel fagdisiplin som har mønstret Vestens skarpeste hjerner, ikke har tenkt på eller «behandlet» for lengst.

Dette går i det minste til kjernen i diskusjonen: Finnes en gud? (I så fall; hvilken?) Men Nyhus griper dette feil an. La oss gå et skritt tilbake, og spørre hva nyateisme egentlig er? På Wikipedia kan man lese at

”New Atheism is the name given to the ideas promoted by a collection of modern atheist writers who have advocated the view that «religion should not simply be tolerated but should be countered, criticized, and exposed by rational argument wherever its influence arises.»

(Definisjonen er formulert av Simon Hooper.)

Her ligger etter min oppfatning det som er det vesentlige i uenigheten: Rasjonalisters krav til rasjonelle argumenter står i sterk kontrast til de ulike avskygningene av religiøse standpunkter, hvor man skal være ”søkende” i en eller annen forstand. (Deres gud kan ikke forstås, men skal bare erkjennes.) Når rasjonalistene (nye eller gamle ateister) ber om argumenter for at de religiøses påstand om at deres gud finnes, så blir dette kravet ikke forstått og heller ikke akseptert. Fordi religiøs tro nettopp er en tro, et forhold mellom et individ og hans/hennes overbevisning.

Nyhus ser ikke ut til å forstå at ny-ateistene (stort sett) ikke leverer argumenter MOT en gud, men mot det at religiøse krever aksept for at påstanden om at deres gud finnes ikke skal ledsages av annet enn tilstedeværelsen av deres religiøse skrifter. Religiøse doktriner er ikke fritatt for justeringer, moderniseringer og oppdateringer, uten at dette rokker ved det grunnleggende faktum at all tro må være menneskeskapt, all den tid det ikke finnes argumenter for troen utenfor den menneskelige sfære.

Kronikken til Nyhus kan vanskelig leses som en annet enn en samling løsrevne fraser. Som sådan bringer den verken debatten videre eller vesentlige argumenter til torgs. Jeg mistenker egentlig at kronikken er et resultat av et veddemål inngått i fylla.

————————————–

EDIT: Les her for en annen lesing av den samme kronikken.

Advertisements

2 thoughts on “Om åndssvak nyateisme

  1. Tilbaketråkk: Om å ta seg vann over hodet | Herr Ateist

  2. Tilbaketråkk: Om en idé om noe overflødig | Herr Ateist

Legg inn kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s