Om den vanskelige vitenskapen

Jeg har begynt på en serie hvor jeg tar for meg en serie spørsmål og svar fra «Frie pinsevenner» og deres blogg. Vi har kommet til svar nummer 3 og 4.

3. Er ikke makroevolusjon for bakterier et bevis for evolusjonen?

Her mer enn aner jeg en type som Erik Hovind i bakgrunnen. (Han er en sjarlatan og pseudovitenskapsmann. Sjekk Google.) Svaret de frie vennene gir er som følger:

Det har aldri blitt observert at en bakterie har utviklet seg til noe annet enn en bakterie. I tillegg har det aldri blitt observert at en bakterie har blitt til en helt annen bakterie. Les videre

203 uriktige svar?

Jeg oppdaget via lenkelisten til høyre her en sak borte hos «Frie pinsevenner» og dere «Kristenbloggen» kalt 203 spørsmål og svar med Bibelsk utgangspunkt. En kjapp gjennomlesing av noen av svarene som blir gitt viser at de misforstår eller feilinformerer ganske systematisk. Og sånt kan man ikke la bli stående uimotsagt.

Derfor vil jeg bruke en del plass på å korrigere de frie vennene. Jeg har ikke lest alle svarene (ennå), så det kan være at ikke alle de 203 svarene vil bli gjennomgått. Vi får se hvor det bære hen. Les videre

En bibel i alle hjem

20130202-225155.jpg
Hvis man tør å ta et skritt tilbake, så er kristen tro egentlig bare skremmende. I Norge prøver vi å normalisere tro. Men når vi virkelig åpner øynene, så blir det helt absurd. Folk i offentlige posisjoner roses for å være åpne om sin gudstro. Komplett uforståelig egentlig. Fordi man på den måten gjør det til noe fortjenestefullt å tilsidesette kunnskap og rasjonalitet. Hvorfor?

Om å plassere apen på den andres rygg

Noen ateister – sannsynligvis flere i USA enn i Norge – får spørsmålet: «Hvordan vet du at det ikke finnes en gud?» Svaret på det spørsmålet blir strengt tatt et svar på to nivåer, og begge nivåene har med vitenskap å gjøre.

Som jeg har indikert tidligere, så kan selv flåsete påstander besvares seriøst. Ovenstående spørsmål er imidlertid ikke flåsete. Bare feil.

Jeg regner meg som rasjonalist. Dette betyr at dersom noe jeg ikke tror blir begrunnet, sannsynliggjort eller endog bevist, så skal jeg endre oppfatning. Selv om det kan være vanskelig. Per i dag så finner hverken jeg eller andre ateister at det er begrunnet, velfundert, sannsynliggjort eller bevist at det finnes en gud.

Les videre

Om bevis og fundamentalistisk tullprat

Fundamentalistiske kristne burde bli flaue når de ser at de stundom benytter samme argumentasjon som konspirasjonsteoretikere. Nemlig at noe som er teoretisk mulig, dermed er sant. Det de glemmer å se på er hvorvidt det finnes bevis for hvorvidt noe er sant, eller til og med om det er sannsynlig, noe som er et svakere krav enn «sant». Man kan også benytte prinsipet Occam’s razor, som i korthet går ut på at forklaringen med færrest (ubegrunnede) forutsetninger er den som bør velges.

Occam’s razor anvendt på spørsmålet om det finnes en gud vil forklaringen uvegerlig måtte være et «nei». Grunnen til dette er at påstanden OM at det finnes en gud baserer seg på en ubegrunnet forutsetning om at det finnes en gud. Det motsatte standpunktet innebærer ingen forutsetninger. Les videre

Om en folkekirke som sier fra seg sitt folk

Søndag 27.01.13 ble Stein Reinertsen vigslet til biskop. Etter som stat og kirke omsider har skilt lag er dette en intern sak for kirken. De trenger ikke tekkes staten. Og dette har de tatt konsekvensen av, kan det se ut til, for som Reinertsen sier det selv: «Som prest har min praksis vært at jeg ikke har viet fraskilte.» Han vil dog stille sine prester fritt i dette spørsmålet. Les videre

Om hvorvidt ateisme er farlig for verdens fattige

Borte på «Kristenmanns blogg» ble det i 2010 påstått at ateisme er farlig for verdens fattige. Forfatteren har ved første gangs gjennomlesing noen gode poenger. Amerikanske kristne gir en forholdsvis større andel av sin inntekt til veldedige formål en gjennomsnittet av befolkningen. Og norske menigheter gir mer enn Humanetisk forbund. Så langt så godt. Les videre

Om hvorvidt man trenger en gud

Hvis jeg spør meg selv om man trenger en gud, eller om hvorfor man trenger en gud, så blir svaret todelt:

  1. Noen trenger en gud for å forstå verden man lever i
  2. Noen trenger en gud fordi de er redd for døden

Og for noen vil selvsagt både 1. og 2. passe. (Og det kan tilføyes ulike maktstrategiske forklaringsmodeller, så som at landsbyens yppersteprest skaffet seg makt i landsbyen gjennom å hevde en kunnskap øvrige landsbybeboere ikke hadde. Jeg lar dette ligge her.)

En gud for å forstå verden

Denne forklaringen bygger mest sannsynlig på at man ikke skjønner eller ikke anerkjenner en naturalistisk forklaringsmodell for hvordan verden har blitt til. Dette kan bygge på to forhold: Enten at man føler seg forpliktet til å holde fast ved en gud som skaperen av alt, altså en sirkulær forklaringsmodell, eller at man simpelthen ikke vet nok om om hva som skjedde etter «the Big Bang» og den påfølgende evolusjonsteorien. Les videre

Om påstanden «Ateister har ikke moral…»

«…fordi moral kommer fra Gud.»

Dette er noe jeg ofte har lest og hørt. Det skulle bety at jeg, som ateist, per definisjon er amoralsk, uansett hva jeg fyller min tid på jorden med. Selv om jeg hadde viet all min tid til å kurere syke barn i den tredje verden, eller å hjelpe gamle damer over gaten, så ville min livsførsel være amoralsk. (Det bor ikke så mange gamle damer i mitt nabolag, og jeg har ingen legeutdannelse, så det får bli med tanken.)

Og dette gjelder også uansett hvilket motiv jeg måtte ha hatt for de gode gjerninger jeg hadde utført. Les videre

Om ateisme er verdinøytral

Ateisme blir av og til angrepet for feilaktig å påberope seg verdinøytralitet. Slike angrep er beror på en misforståelse, fordi de legger til grunn et prinsipp om at fravær av noe i seg selv er verdiladet. Det prinsippet som legges til grunn er basert på at gudstro og fravær av gudstro kan likestilles. Dette er feil.

At noen tror på en gud er ikke verdinøytralt. At noen lar være å tro på en gud er derimot verdinøytralt. Det kan likestilles med å la være å tro på spøkelser, gjenferd eller zombier. Ingen påstår at fravær av tro på denne type fenomener er verdiladede. Men når det gjelder gudstro, så stiller det seg åpenbart annerledes. Les videre

Om hva ateisme er

Gjennom møter med mennesker og gjennom å lese aviser og på nettet, så har jeg støtt på mange forestillinger om hva ateisme er.  Mange av disse er uriktige, og henimot meningsløse.

Den enkleste definisjonen er at ateisme er fravær av tro på noen gud. Dette er ikke knyttet til noen spesifikk gud, som den guden kristendommen handler om. Det gjelder alle guder. Opp gjennom historien er det angivelig dokumentert 2.870 ulike guder, som Tor, Zevs, den kristne guden, og så videre. De aller fleste religiøse er monoteistiske, og tror på én gud. Dermed har de et fravær av tro på de øvrige 2.869 andre gudene. En ateist har det samme fraværet av tro, men tallet er altså +1, det vil si 2.870 guder. Les videre