Om åndssvak nyateisme

Håvard Nyhus, redaktør i Natt&Dag, skriver lørdag 27. juli 2013 om «”den åndssvake nyateismen»”. Jeg sliter litt med å forstå nøyaktig HVA han vil, Nyhus. Men jeg tror han vil heve debatten til et høyere nivå, rent kunnskapsmessig. I det minste er det sånn jeg leser ham mot slutten av kronikken:

Slik gjør nyateistene seg skyldig i det samme de anklager sine troende motstandere for. Deres posisjon hviler på den samme overlagte uvitenheten og enfoldigheten som de ikke tolererer hos motparten.”

Nyateister er altså kunnskapsløse, ser det ut til at Nyhus mener, og det er dette han vil arrestere dem for. (Her kunne det være på sin plass å påpeke at når han benytter fraser som ”enfoldige”, ”tror de kommer med glupe antagelser”, ”den twitrende tåpen”, og så videre, så virker det i liten grad som om han stiller de samme kravene til seg selv. Dette er dog kun et sidespor, og jeg vil ikke følge det videre.) Les videre

Om pluralisme

Avisen Vårt lands debattsentral (eller hva man skal kalle det) finnes på verdidebatt.no. Som de fleste nok vet er Vårt land tuftet på et kristent livssyn, og dette preger også verdidebatt.no. En kjapp titt innom nettstedet lørdag 23.03.2013 viser ganske raskt en underholdende pluralisme. I løpet av de siste dagene peker tre ulike innlegg bredden i diskusjonen.

Et av innleggene handler om et forsvar for utredningen fra samlivsutvalget under Bispemøtet i Den norske kirke. Selve innlegget er ikke så voldsomt spennende, bortsett fra en påstand om et ubibelsk bibelsyn hos forfatterens motdebattant. Kommentarfeltet derimot, er ganske så underholdende. («jeg ber om tilgivelse hver dag – flere ganger om dagen, selvom jeg ikke vet om noen spesiell grunn.») Les videre