Om preferanser

Det er kartlagt en bråte med guder opp gjennom historien. Jeg leste et sted at noen har dokumentert 2.700 ulike guder. Andre har helt andre tall. Viktigere enn antallet er hvilke gud man tilslutter seg og tror på. De aller fleste troende har valgt seg ut bare én gud, som regel en kristen gud eller allah, og de avviser alle andre. Vi ateister gjør akkurat det samme, bare at vi som regel avviser like mange +1.

Men hvis du skulle velge deg en gud, hvilken ville du gå for?

En Sheela-Na-Gig kanskje?

Sheela-Na-Gig

Sheela-Na-Gig (en av dem…)

Eller du kan velge en annen. Her er ti litt spesielle alternativer.

Om hvorvidt man trenger en gud

Hvis jeg spør meg selv om man trenger en gud, eller om hvorfor man trenger en gud, så blir svaret todelt:

  1. Noen trenger en gud for å forstå verden man lever i
  2. Noen trenger en gud fordi de er redd for døden

Og for noen vil selvsagt både 1. og 2. passe. (Og det kan tilføyes ulike maktstrategiske forklaringsmodeller, så som at landsbyens yppersteprest skaffet seg makt i landsbyen gjennom å hevde en kunnskap øvrige landsbybeboere ikke hadde. Jeg lar dette ligge her.)

En gud for å forstå verden

Denne forklaringen bygger mest sannsynlig på at man ikke skjønner eller ikke anerkjenner en naturalistisk forklaringsmodell for hvordan verden har blitt til. Dette kan bygge på to forhold: Enten at man føler seg forpliktet til å holde fast ved en gud som skaperen av alt, altså en sirkulær forklaringsmodell, eller at man simpelthen ikke vet nok om om hva som skjedde etter «the Big Bang» og den påfølgende evolusjonsteorien. Les videre