Om å tale den svakestes sak

Jeg synes alle bør signere oppropet mot reservasjonsrett for fastleger. Ingen kvinne som tar abort gjør det uten at det finnes viktige grunner til det. Jeg tror også at det er en tøff belastning for dem som tar det valget. La dem på toppen av denne beslastningen slippe å møte leger som lar sin overtro overskygge sin yrkesrolle.

Dessverre ser vi av og til eksempler på at også ikke-fundamentalister prøver å ri egne prinsipper på tvers av de rettigheter lovverket gir kvinner til å bestemme selv, til tross for at Yngre legers forening ser ut til å ha tatt et klart standpunkt mot reservasjonsretten.

Min personlige helt i denne saken heter Heidi Thornhill. Hun sier det rett ut:

Hun mener Høyre hadde helt andre meninger om dette temaet før valget.

– De løper nå ærendet til ekstremister. Det synes jeg er veldig rart, sier Thornhill.