Om å tale den svakestes sak

Jeg synes alle bør signere oppropet mot reservasjonsrett for fastleger. Ingen kvinne som tar abort gjør det uten at det finnes viktige grunner til det. Jeg tror også at det er en tøff belastning for dem som tar det valget. La dem på toppen av denne beslastningen slippe å møte leger som lar sin overtro overskygge sin yrkesrolle.

Dessverre ser vi av og til eksempler på at også ikke-fundamentalister prøver å ri egne prinsipper på tvers av de rettigheter lovverket gir kvinner til å bestemme selv, til tross for at Yngre legers forening ser ut til å ha tatt et klart standpunkt mot reservasjonsretten.

Min personlige helt i denne saken heter Heidi Thornhill. Hun sier det rett ut:

Hun mener Høyre hadde helt andre meninger om dette temaet før valget.

– De løper nå ærendet til ekstremister. Det synes jeg er veldig rart, sier Thornhill.

Om mindretallets diktat

Kristelig folkeparti har – som alle vet – trumfet gjennom sitt snevre syn på abort, i form av at leger skal få reservasjonsrett mot å henvise til abort. Jeg har skrevet om dette tidligere. I dagens VG formulerer Helseminister Bent Høie noen vage krav til legene i sakens anledning, men dette er knapt egnet til å pynte bruden.

VG har kjørt en poll. Man skal ikke ta slike svært alvorlig, da de oftest polariserer i for stor grad, men at et flertall er i mot reservasjonsretten er det ingen tvil om.

Mer enn 84% er i mot reservasjonsretten.

Mer enn 84% er i mot reservasjonsretten.

Det er lov å snu i denne saken, Helseminister. Men kanskje er maktkåtheten større enn moralen?

Om et norsk tilbakeskritt

Kristelig folkeparti fikk 5,6% oppslutning ved stortingsvalget i 2013. Sonderingene rundt en ny regjering endte med at Høyre og Fremskrittspartiet danner regjering alene, uten Venstre og Krf. Vi ser ut til å få en mindretallsregjering med 77 plasser i Stortinget, men hvor en samarbeidsavtale sikrer støtte fra de to partiene som velger å stå utenfor regjering.

Samarbeidsavtalen bærer i seg to (minst) tilbakeskritt hva gjelder livssyn. Det ene dreier seg om gjeninnføringen av kristendom som bærebjelke i livssynsundervisningen, noe menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg reagerte på i 2007. I stedet for å respektere menneskerettigheter og full trosfrihet, så velger den nye regjeringen å kjøpe støtte fra Krf, og føre landet bakover i tid. Dette skjer i en tid hvor andelen aktivt kristne fortsetter å synke, og hvor vi (heldigvis) nærmer oss en situasjon hvor bare én av ti dyrker sin kristne overtro. Les videre