Om cherry picking og vitenskap

Du skal ikke ha fulgt med på særlig mange debatter om religion, spesielt mellom «New earth creationists» og forskere, før du oppdager at vitenskap ofte ikke anerkjennes av den religiøse siden. (De forstår ikke forskjellen på hypoteste og teori, og så videre.)

Men nå kan et vitenskapelig basert argument benyttes? Egentlig litt artig. Cherry pickingen er nå altså utvidet også til den vitenskapelige sfæren.

Vi får altså slå oss til ro et par år. Er det noen som gleder seg?

Om da Sokrates møtte Jesus

Dette er selvfølgelig ikke en sant referat, men hvordan ville samtale ha forløpt dersom Sokrates hadde hatt en samtale med Jesus?

Her er et utdrag:

Socrates: What is heaven?

Jesus: It is a wonderful place high in the sky. The streets are paved with gold. Everything is peaceful and beautiful there. God lives there and all who believe in God go there when they die. Men have eternal life there and are given wings and worship God and play harps in eternal bliss and happiness forever. It is the purpose and goal of all of man’s life to go to heaven when he dies.

Socrates: This sounds much like the accounts I have heard given by those who have eaten the lotus flower.

Les hele samtalen her.

Hva ville Jesus ha gjort?

Hva ville Jesus ha gjort?

Om komisk sludder

Jeg begynte på en serie jeg kalte «203 uriktige svar«, hvor jeg skriver om den (u)frivillig komiske samlingen med lenker kalt 208 spørsmål og svar med bibelsk utgangspunkt. (Tallet har økt underveis, fra 203, via 205, til 208. I skrivende stund.) Det er mye å gripe tak i der. Men det er også litt kjedelig innimellom, fordi mange av tekstene der er så fullstendig ute på jordet.

Den teksten jeg titter på i dag måtte jeg le av. Vi har kommet til Adam og Eva: «Er ikke Adam og Eva oppdiktede personer?» Det korte svaret på dette spørsmålet er «ja», men la oss titte litt på hvordan Kristenbloggen prøver å argumentere for det motsatte. Det er en kort tekst, så jeg gjengir den i sin helhet:

Hvis Adam var en oppdiktet person, så måtte alle etterkommerne også være det. Hvis de var det, så måtte Jesus også være en oppdiktet person.

Men, det er ingen genealoger eller historikere som benekter at Jesus i det minste var en historisk person. De som gjør det, gjør det av uvitenhet. Les videre

Om forskjell på tro og tro

Dagbladet skriver 17. mars 2013 om en 1200 år gammel tekst som har blitt dekodet, og som gir informasjon om Jesus. Jeg bet meg spesielt merke til følgende avsnitt:

– Oppdagelsen av disse tekstene betyr ikke nødvendigvis at disse hendelsene skjedde, men heller at enkelte på den tiden trodde på dem, sier Roelof van den Broek ved Utrecht University i Nederland til LiveScience.

Tenk deg at «disse tekstene» i sitatet over handler om bibelen. Bibelen er satt sammen tildels tilfeldig, kan det se ut som. Enkelte deler er selvmotsigende, og NT og GT er svært ulike, rent teologisk. Hvilken systematikk ble benyttet for å velge tekstene som til sammen utgjør bibelen?

Hvordan ville bibelen blitt sett på i dag dersom Jesus hadde blitt beskrevet som en som kunne endre utseende? «For noe tøys!», kan man tenke. Samtidig som man aksepterer at han kunne gå på vannet…