Om angivelig prestemangel

Bispemøtets preses, biskop Helga Haugland Byfuglien, retter i Aftenposten en bønn (pun intended) til det politiske miljø om en styrking av bevilgningene til kirken, slik at kirken kan ansette flere prester. Et av argumentene hennes er at «Norske prester har i dag mer enn 1000 flere medlemmer å betjene enn sine kolleger i Sverige og Finland.»

Men nei. Vi har nok bare en prestemangel på papiret.

Medlemstallet i den norske kirke er synkende. Fra 2005 til 2011 gikk medlemstallet ned med mer enn 100.000, i følge kirkens egne data. Disse tallene er nok ikke et reellt utrykk for faktiske religiøse preferanser, som jeg har skrevet om tidligere: Folk får rett og slett ikke til å melde seg ut. Les videre

Om en folkekirke som sier fra seg sitt folk

Søndag 27.01.13 ble Stein Reinertsen vigslet til biskop. Etter som stat og kirke omsider har skilt lag er dette en intern sak for kirken. De trenger ikke tekkes staten. Og dette har de tatt konsekvensen av, kan det se ut til, for som Reinertsen sier det selv: «Som prest har min praksis vært at jeg ikke har viet fraskilte.» Han vil dog stille sine prester fritt i dette spørsmålet. Les videre