Om debatten om hvorvidt Jesus har levd

Doktorgradsstipendiat ved Meninghetsfakultetet, Hilde Brekke Møller, problematiserer (i positiv forstand) spørsmålet om hvorvidt Jesus har levd eller ei. Hun hevder at den tidligere, unisone enigheten om at han har levd har raknet, og at spørsmålet virker mindre åpenbart nå enn det har vært tidligere. Spørsmålet er selvsagt viktig, men jeg tror vi med ganske stor sikkerhet kan gå ut fra at en Jesus har levd.

Langt viktigere er det imidlertid å diskutere om de gjerningene som tilskrives ham faktisk har funnet sted. De fire evangeligene (Matteus, Markus, Lukas, Johannes) er alle skrevet mer enn cirka 30 år etter at korsfestelsen skal ha funnet sted (år 33). Disse utgjør de viktigste kildene til beskrivelser av Jesus liv og levned. Det hersker en enighet om at evangeliet etter Matteus regnes som det første, og Markus og Lukas ser ut til å ha lest dette da de skrev sine egne evangelier. Les videre

Om komisk sludder

Jeg begynte på en serie jeg kalte «203 uriktige svar«, hvor jeg skriver om den (u)frivillig komiske samlingen med lenker kalt 208 spørsmål og svar med bibelsk utgangspunkt. (Tallet har økt underveis, fra 203, via 205, til 208. I skrivende stund.) Det er mye å gripe tak i der. Men det er også litt kjedelig innimellom, fordi mange av tekstene der er så fullstendig ute på jordet.

Den teksten jeg titter på i dag måtte jeg le av. Vi har kommet til Adam og Eva: «Er ikke Adam og Eva oppdiktede personer?» Det korte svaret på dette spørsmålet er «ja», men la oss titte litt på hvordan Kristenbloggen prøver å argumentere for det motsatte. Det er en kort tekst, så jeg gjengir den i sin helhet:

Hvis Adam var en oppdiktet person, så måtte alle etterkommerne også være det. Hvis de var det, så måtte Jesus også være en oppdiktet person.

Men, det er ingen genealoger eller historikere som benekter at Jesus i det minste var en historisk person. De som gjør det, gjør det av uvitenhet. Les videre