Om bibelen

NRK viser i påsken serien «Bibelen». Serien viser fremfor alt at religioner er tilfeldige forestillinger om historisk usikre hendelser. Abraham, for eksempel – temaet for programmet mandag 25. mars – er en skikkelse som deles av såvel kristne som muslimske og jødiske fortellinger. Dette indikerer at en og samme mytologi gjøres til «skolastisk» lærdom, nærmest i motstrid de ulike religiøse retningen i mellom.

Dette kan forstås på ulike måter. En av dem er at «word of mouth» tas til inntekt for motstridende religiøse syn. Hvilken av retningene skal gies forrang?

Likevel: Det gjør større inntrykk at en «kjærlig» gud ber sin utvalgte disippel om å drepe sin sønn, Isak. En slik absurd, og ubønnhørlig, handling gjøres deretter til noe fortjenestefullt. Religion er menneskefiendtlig. (Jada, gud avverger sønnedrapet i siste øyeblikk. Som om det gjør saken noe bedre? Ved at guden sier «Kødda!»)