Om opphavet til moral

Som jeg tidligere har nevnt, så hevdes det titt og ofte at moral ikke kan eksistere uten en gud. Forskeren Frans de Waal har studert blant annet sjimpanser, og har identifisert empati og moral hos dyr. ‘

Konklusjonen er , svært forenklet, at sympati og empati er en del av vår biologi:

In cases like these, animals are feeling empathy, then acting on that feeling with displays of kindness or help, behavior that de Waal calls sympathy. The empathy is purely embodied — literally felt in the body — and part of our evolved biology.

Jeg vil anta at en (fundamentalistisk) kristen vil hevde at siden alt levende er «skapt i guds bilde», så er det deres gud som skal ha æren. Les videre

Om hvorvidt ateisme er farlig for verdens fattige

Borte på «Kristenmanns blogg» ble det i 2010 påstått at ateisme er farlig for verdens fattige. Forfatteren har ved første gangs gjennomlesing noen gode poenger. Amerikanske kristne gir en forholdsvis større andel av sin inntekt til veldedige formål en gjennomsnittet av befolkningen. Og norske menigheter gir mer enn Humanetisk forbund. Så langt så godt. Les videre

Om påstanden «Ateister har ikke moral…»

«…fordi moral kommer fra Gud.»

Dette er noe jeg ofte har lest og hørt. Det skulle bety at jeg, som ateist, per definisjon er amoralsk, uansett hva jeg fyller min tid på jorden med. Selv om jeg hadde viet all min tid til å kurere syke barn i den tredje verden, eller å hjelpe gamle damer over gaten, så ville min livsførsel være amoralsk. (Det bor ikke så mange gamle damer i mitt nabolag, og jeg har ingen legeutdannelse, så det får bli med tanken.)

Og dette gjelder også uansett hvilket motiv jeg måtte ha hatt for de gode gjerninger jeg hadde utført. Les videre