Om å lete etter noe som ikke finnes

NRK.no er litt spekulative i overskriften på denne saken: «Var Noas ark rund?» Arken beskrives først som et byggverk av rep og diverse oljer, og det vises til spekulasjonene om hvor den skal ha havnet da vannet trakk seg tilbake. Men som Irving Finkel konkluderer:

– Nei, svarer doktor Irving Finkel kontant, jeg er 107 prosent (!) sikker på at den aldri ble bygget.

Så da vet vi det? Det morsomste med historien om Noas ark er alle fakta som taler i mot denne myten. En båt på rundt 250 meter – ifølge bibelen – skulle romme alle verdens dyr. Det er rett og slett ikke mulig. Bakgrunnen for dette er at denne menneskeskapte myten nok ble skrevet ut fra det forfatteren visste da han/hun skrev den ned. Eller rettere sagt: Alt han/hun ikke visste, som at det vi kjenner som Australia fantes. Eller at dyrelivet verden over var langt mer mangfoldig enn han/hun trodde.

Om å plassere apen på den andres rygg

Noen ateister – sannsynligvis flere i USA enn i Norge – får spørsmålet: «Hvordan vet du at det ikke finnes en gud?» Svaret på det spørsmålet blir strengt tatt et svar på to nivåer, og begge nivåene har med vitenskap å gjøre.

Som jeg har indikert tidligere, så kan selv flåsete påstander besvares seriøst. Ovenstående spørsmål er imidlertid ikke flåsete. Bare feil.

Jeg regner meg som rasjonalist. Dette betyr at dersom noe jeg ikke tror blir begrunnet, sannsynliggjort eller endog bevist, så skal jeg endre oppfatning. Selv om det kan være vanskelig. Per i dag så finner hverken jeg eller andre ateister at det er begrunnet, velfundert, sannsynliggjort eller bevist at det finnes en gud.

Les videre