Om den ubeviselige guden – del II

Jeg har tidligere skrevet om kronikken  “Vitenskapen åpner for Gud”, skrevet av Johan E. Moan og Ola Didrik Saugstad, og jeg har skrevet om Helge Revald Skulleruds svar på kronikken. Onsdag den 10. april svarer Henrik Sahlin Pettersen, Tommy Mangerud og Jan-Ole Hesselberg også på Moans og Saugstads kronikk, hos NRK Ytring.

De tre leverer en, til kronikk å være, veldokumentert argumentasjon mot Moans og Saugstads opprinnelige kronikk, og er ikke overraskende fullstendig uenige.

Jeg biter meg merke i en del av de innvendinger jeg selv har hatt. Men jeg legger best merke til de perspektivene Pettersen, Mangerud og Hesselberg anlegger, men som jeg selv ikke tok for meg. Som blant annet:

Moan og Saugstad fremfører i sin kronikk et gjenkjennelig argument om at sekulariseringen av samfunnet i moderne tid har medført «inhumanisme», «materialisme» og «nytelsessyke» og foreslår gjeninnføring av «det kristne menneskesyn» som løsning. Ikke bare er dette en naiv og spekulativ overforenkling av samfunnet, men antakelig også feil.

Du bør egentlig lese det hele selv.

Hitchen's razor

Hitchen’s razor

Om den ubeviselige guden

Jeg skrev for kort tid siden en sak om kronikken til Johan E. Moan og Ola Didrik Saugstad. De fikk ikke mye ros av meg, gitt. I dag har Helge Revald Skullerud skrevet et innlegg mot kronikken, hvor han også gir dem det glatte lag. Skullerud konkluderer på sett og vis allerede i overskriften: «Gud kan ikke bevises vitenskapelig».

Heldigvis, får jeg nesten si. For Skullerud er professor i fysikk ved NTNU, og gjenoppretter mye av akademias ære.

Skullerud har åpenbart bedre grep på bibelhistorien enn jeg har, noe innlegget klart gir uttrykk for. Og han kjenner også historiefaget godt, og bruker sin kunnskap opp mot bibelens fortellinger:

Og fortellingen om Abraham er håpløst anakronistisk. Han kjøper Makpelahulen i Hebron av hetitten Efron, mer enn 200 år før hetitter fantes på denne jord. Og han møter filisterkongen Abimelek i Beer Sheva, ca. 800 år før filistrene og andre av «havfolket» strømmet inn i det indre Middelhav. Og brukte kameler som pakkdyr ca. 1200 år før kamelen ble innført som pakkdyr i området da assyrerne åpnet handelen på Sør-Arabia. Les videre

Om vitenskap som åpner for gud

Aftenposten publiserte 27. mars 2012 en kronikk kalt «Vitenskapen åpner for Gud». Forfatterne er Johan E. Moan (professor i fysikk, Universitetet i Oslo) og Ola Didrik Saugstad (professor i medisin, Universitetet i Oslo). Hensikten med kronikken er å beskrive en plass for en gud i en tilværelse hvor vitenskap har en høyere stjerne enn religion. Dette er en nobel hensikt, forfatternes livssyn tatt i betraktning. Men det hele går så inderlig galt.

Hva Moen og Saugstad begår, er en kronikk hvor de gir personers meninger en alt for stor vekt. Enkeltstående utsagn fra Charles Darwin, Anthony Flew, Richard Dawkins, Thomas Aquinas og Bertrand Russell fremstilles som argumenter. De refererte «mener», «sier», «mer enn antyder», «svarer», og så videre.

Dette er direkte skummel lesning, når man ser hen til kronikkforfatternes professortitler. De klarer i en kronikk om vitenskap å tusle rundt i det diskursive landskapet og lire av seg banale argumentaktige formuleringer blottet for faktisk innhold.

Les videre