Om tro som «moralsk kompass»

Boka «Gud er tilbake!» får mer enn tilstrekkelig med spalteplass. Ikke det at det er galt med spalteplass, men det er på sin plass å reagere når egenreklamen for en bok som blant annet handler om moral skårer så svakt på nettopp det punktet. I Dagbladet 19. februar 2013 skriver Silje Kvamme Bjørndal atter en kronikk om boka, sammen med Knut Arild Hareide. Denne gangen handler det om tro i arbeidslivet.

Det er flere ting å sette fingeren på i kronikken. Jeg vil nøye meg med to.

Det ene er offerrollen:

I Norge omtaler media religiøse verdier og idealer i arbeidslivet ofte som et problem. Enten det handler om legers reservasjonsrett eller bruk av religiøse symboler, er det underliggende spørsmålet: Hvorfor kan de ikke bare legge igjen sine dypeste overbevisninger hjemme? Denne holdningen avslører manglende forståelse av hvor viktig enkeltmenneskets samvittighet og jobbmotivasjon er for samfunnet som helhet.

Les videre

Om kirkens sviktende selvinnsikt

I Aftenposten 14. februar skriver Silje Kvamme Bjørndal om «Kirkens sviktende selvtillit«. Kronikken er et innlegg for å beholde en kristen formålsparagraf i skolen. Kvamme Bjørndal er stipendiat ved Det Teologiske Menighetsfakultet, og kronikken må leses i lys av utgivelsen av boken «Gud er tilbake», som kronikkforfatteren er medredaktør for. Målsettingen kan jeg respektere, men når jeg leser papirutgaven sitter jeg igjen med inntrykket av at dette er et desperat rop om at «Folk må komme på festen min! Den er kjempefin!»

Stålsett-utvalget har levert vektige argumenter for et absolutt og tydelig skille mellom kirke og stat. Kronikkforfatteren er åpenbart uenig, og argumenterer for en fortsatt sammenblanding mellom privat tro og storsamfunnets innretning:

Når de samtidig foreslår å fjerne henvisninger til vår kristne arv, viser de manglende forståelse for at verdier som likeverd, toleranse og nestekjærlighet må forankres i konkrete tradisjoner og forståelsesrammer. Les videre

Om diskursiv analfabetisme

Aftenposten gjorde seg i 11. februar 2013 til mikrofonstativ for kristne synsere av ulik art. Herunder noen jeg ikke trodde ville låne sin stemme til dette prosjektet – boken «Gud er tilbake!», som Erik Solheim og Bård Vegar Solhjell. Avisen kaller saken «- Vi kan bli religiøse analfabeter».

I en billedkarusell kan vi lese en del underlig eskapisme. Den beste – eller verste – er et sitat fra Faruk Terzi:

Hvis du studerer astrofysikk og finner resultater som står i motsetning til din tro, er årsaken kanskje din manglende evne til å koble teologien og dine observasjoner sammen.

Det Terzi egentlig sier er vel at

Hvis du studerer astrofysikk og finner resultater som står i motsetning til din tro, så bør du ikke erkjenne at teologien er feil, men bare akseptere at du er for dum.

Men dette er vel greit nok. Aftenposten siterer bare fra boken. Les videre