Om angivelig prestemangel

Bispemøtets preses, biskop Helga Haugland Byfuglien, retter i Aftenposten en bønn (pun intended) til det politiske miljø om en styrking av bevilgningene til kirken, slik at kirken kan ansette flere prester. Et av argumentene hennes er at «Norske prester har i dag mer enn 1000 flere medlemmer å betjene enn sine kolleger i Sverige og Finland.»

Men nei. Vi har nok bare en prestemangel på papiret.

Medlemstallet i den norske kirke er synkende. Fra 2005 til 2011 gikk medlemstallet ned med mer enn 100.000, i følge kirkens egne data. Disse tallene er nok ikke et reellt utrykk for faktiske religiøse preferanser, som jeg har skrevet om tidligere: Folk får rett og slett ikke til å melde seg ut. Les videre