Om ateisme og terrorisme

Saudi-Arabia har innført lovgiving som definerer ateister som terrorister. Denne saken ble publisert 1. april 2014, og burde ha vært lest som en aprilsnarr, men dessverre ser det ikke sånn ut:

Article one of the new provisions defines terrorism as «calling for atheist thought in any form, or calling into question the fundamentals of the Islamic religion on which this country is based».

Da er jeg visst en terrorist? Og jeg som er mot all form for vold? Det er vel en logikk der et sted. Jeg ser den bare ikke.

Militante religiøse versus militante ateister

Militante religiøse versus militante ateister

Om ansvar

Terrorbombingen i Boston er vanskelig å forstå. To unge gutter sprenger i sin forvirrede religiøse rus uskyldige, og rammer endog barn. Jeg har ikke orket å lese veldig mye om saken, men det er likevel klart for meg at de to har benyttet religion som motivasjon for det de har gjort.

Jeg skal ikke påstå at islam, slik den «egentlig» skal praktiseres, er en voldelig religion. Likevel bærer religionen skyld for ugjerninger som denne. På samme måte som religionen bærer et ansvar for 22. juli.

Så kan man gjerne innvende at både Bostonbombingen og Utøyatragedien skyldes forvirrede menns vrangforestillinger. Men: Ingen av dem hadde funnet sted uten religionen. Og jeg vil tro vi vil se flere religiøst motiverte terrorhandlinger.

Men ingen motivert ut fra ateisme.