Om flertydig tolkning

Jeg har nylig skrevet noe om Henrik Sahlin Pettersen, Tommy Mangerud og Jan-Ole Hesselberg sitt svar på kronikken til Johan E. Moan og Ola Didrik Saugstad. På NRKs nettsted Ytring gir Åste Dokka, doktorgradsstipendiat ved Teologisk fakultet, et motsvar til Pettersen, Mangerud og Hesselberg.

Dokkas prosjekt blir som svaret på et spørsmål ingen har formulert. Hun bruker en del tid på spørsmålet om gudsbevis, et tema Pettersen, Mangerud og Hesselberg egentlig ikke berører i særlig grad. De tre snakker derimot om hvorvidt eksistensen av en gud kan gi svar på vitenskapelige spørsmål, men de befatter seg egentlig ikke med spørsmålet om det finnes en gud. Dokka skulle åpenbart ønsket seg at de ville bruke tid på sistnevnte, for hun liker ikke kronikken deres:

P/M/H går inn i en debatt, ikke med teologene, men med andre naturvitere som også er kristne. Dermed er premissene for samtalen lagt, dessverre på feil sted.

Det kan synes trist for Dokka, men det er nå engang ikke hvorvidt det eksisterer en gud (eller flere) som var temaet denne gangen. Les videre

Om den ubeviselige guden – del II

Jeg har tidligere skrevet om kronikken  “Vitenskapen åpner for Gud”, skrevet av Johan E. Moan og Ola Didrik Saugstad, og jeg har skrevet om Helge Revald Skulleruds svar på kronikken. Onsdag den 10. april svarer Henrik Sahlin Pettersen, Tommy Mangerud og Jan-Ole Hesselberg også på Moans og Saugstads kronikk, hos NRK Ytring.

De tre leverer en, til kronikk å være, veldokumentert argumentasjon mot Moans og Saugstads opprinnelige kronikk, og er ikke overraskende fullstendig uenige.

Jeg biter meg merke i en del av de innvendinger jeg selv har hatt. Men jeg legger best merke til de perspektivene Pettersen, Mangerud og Hesselberg anlegger, men som jeg selv ikke tok for meg. Som blant annet:

Moan og Saugstad fremfører i sin kronikk et gjenkjennelig argument om at sekulariseringen av samfunnet i moderne tid har medført «inhumanisme», «materialisme» og «nytelsessyke» og foreslår gjeninnføring av «det kristne menneskesyn» som løsning. Ikke bare er dette en naiv og spekulativ overforenkling av samfunnet, men antakelig også feil.

Du bør egentlig lese det hele selv.

Hitchen's razor

Hitchen’s razor