Om akseptabel tro

Dette blir – som så mye annet her på denne bloggen – et personlig synspunkt. Intoleranse er dessverre ganske vanlig når man snakker om religion og livssyn. «Alle» setter seg på syn høye hest, og omtaler andre livssyn i negative ordelag. Jeg har sikkert gått i den fellen selv, men tenker at det finnes akseptable måter å tro på. Følgende liste er et utkast til en beskrivelse av akseptabel tro:

  • Ikke påtving andre din egen tro. Du kan gjerne beskrive den, men la de du prøver å nå frem til oppsøke deg.
  • Ikke krev at andre skal leve i henhold til dine private regler.
  • Ikke krev at staten skal støtte ditt eget livssyn mer enn de støtter andre.
  • Ikke indoktriner barn. La dem få slippe å velge sitt livvsyn før de er voksne.
  • Ikke fordøm andres livssyn, men omtal gjerne deres praksis når denne bryter med gjengs moral.
  • Vær kritisk til din egen forståelse. Krev av deg selv at du tenker fornuftig.

Det kan være langt flere punkter som bør formuleres, men dette tror jeg kan være noe av kjernen.