Om debatten om hvorvidt Jesus har levd

Doktorgradsstipendiat ved Meninghetsfakultetet, Hilde Brekke Møller, problematiserer (i positiv forstand) spørsmålet om hvorvidt Jesus har levd eller ei. Hun hevder at den tidligere, unisone enigheten om at han har levd har raknet, og at spørsmålet virker mindre åpenbart nå enn det har vært tidligere. Spørsmålet er selvsagt viktig, men jeg tror vi med ganske stor sikkerhet kan gå ut fra at en Jesus har levd.

Langt viktigere er det imidlertid å diskutere om de gjerningene som tilskrives ham faktisk har funnet sted. De fire evangeligene (Matteus, Markus, Lukas, Johannes) er alle skrevet mer enn cirka 30 år etter at korsfestelsen skal ha funnet sted (år 33). Disse utgjør de viktigste kildene til beskrivelser av Jesus liv og levned. Det hersker en enighet om at evangeliet etter Matteus regnes som det første, og Markus og Lukas ser ut til å ha lest dette da de skrev sine egne evangelier. Les videre

Om pluralisme

Avisen Vårt lands debattsentral (eller hva man skal kalle det) finnes på verdidebatt.no. Som de fleste nok vet er Vårt land tuftet på et kristent livssyn, og dette preger også verdidebatt.no. En kjapp titt innom nettstedet lørdag 23.03.2013 viser ganske raskt en underholdende pluralisme. I løpet av de siste dagene peker tre ulike innlegg bredden i diskusjonen.

Et av innleggene handler om et forsvar for utredningen fra samlivsutvalget under Bispemøtet i Den norske kirke. Selve innlegget er ikke så voldsomt spennende, bortsett fra en påstand om et ubibelsk bibelsyn hos forfatterens motdebattant. Kommentarfeltet derimot, er ganske så underholdende. («jeg ber om tilgivelse hver dag – flere ganger om dagen, selvom jeg ikke vet om noen spesiell grunn.») Les videre