Om ateisme er verdinøytral

Ateisme blir av og til angrepet for feilaktig å påberope seg verdinøytralitet. Slike angrep er beror på en misforståelse, fordi de legger til grunn et prinsipp om at fravær av noe i seg selv er verdiladet. Det prinsippet som legges til grunn er basert på at gudstro og fravær av gudstro kan likestilles. Dette er feil.

At noen tror på en gud er ikke verdinøytralt. At noen lar være å tro på en gud er derimot verdinøytralt. Det kan likestilles med å la være å tro på spøkelser, gjenferd eller zombier. Ingen påstår at fravær av tro på denne type fenomener er verdiladede. Men når det gjelder gudstro, så stiller det seg åpenbart annerledes. Les videre