Om mindretallets diktat

Kristelig folkeparti har – som alle vet – trumfet gjennom sitt snevre syn på abort, i form av at leger skal få reservasjonsrett mot å henvise til abort. Jeg har skrevet om dette tidligere. I dagens VG formulerer Helseminister Bent Høie noen vage krav til legene i sakens anledning, men dette er knapt egnet til å pynte bruden.

VG har kjørt en poll. Man skal ikke ta slike svært alvorlig, da de oftest polariserer i for stor grad, men at et flertall er i mot reservasjonsretten er det ingen tvil om.

Mer enn 84% er i mot reservasjonsretten.

Mer enn 84% er i mot reservasjonsretten.

Det er lov å snu i denne saken, Helseminister. Men kanskje er maktkåtheten større enn moralen?

Om sprøyt og vissvass

VG skriver at Pave Johannes Paul gjøres til helgen. Angivelig skal han ha vært «knyttet til et mirakel».

Den egentlige årsaken finner vi nok i formuleringen «Seremonien neste år ses på som et forsøk på å forene katolske konservative og liberale.» Konklusjon? Maken til sprøyt og vissvass. At voksne folk driver med dette er rett og slett vanskelig å forstå.

En annen side av Pave Johannes Paul II

En annen side av Pave Johannes Paul II